Popis aktivnih pravila

Naziv Vrsta Pristanak korisnika
GDPR privola Pravila sustava Prijavljeni korisnici

Sažetak

Obavijest i privola o obradi Vaših osobnih podataka

zahvaljujemo Vam na iskazanom interesu za sudjelovanjem u EU PROJEKTU „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine".

Radi usklađivanja našeg poslovanja s važećom Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ovim putem želimo dobiti Vašu privolu za obradu osobnih podataka.

Puna pravila

Sudjelovanjem u EU PROJEKTU dajem Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK), Zagreb, Ulica Grge Tuškana 37, kao voditelju obrade, privolu kojom izražavam svoj dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak za obradu mojih osobnih podataka. Upoznat(a) sam s time su ovdje upisani osobni podaci (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, županija prebivališta, broj mobitela) također povezani s tim mojim osobnim podacima upisanim u Imenik liječnika kojega vodi HLK.

Upoznat sam s time da su moji osobni podaci voditelju obrade, kao i svim drugim subjektima s kojima voditelj obrade ima sklopljen ugovor o suradnji u ovom slučaju potrebni radi provođenja EU projekta, praćenja mog napretka i ostvarenih rezultata s ciljem dodjele bodova u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika te stvaranja statističkih podataka o projektu.

Upoznat sam s time kako će, za potrebe statističkih podataka o projektu, moji osobni podaci biti prikazani u agregiranom obliku te isti ni na koji način neće biti učinjeni dostupnim javnosti.

Osobni podatci će se obrađivati do ispunjenja svrhe za koju se prikupljaju. Potvrđujem da sam upoznat(a) s pravom povlačenja ove privole u bilo kojem trenutku i to slanjem odgovarajuće obavijesti na hlk@hlk.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Potvrđujem da sam upoznat(a) s Pravilima privatnosti HLK-a koja su u svakom trenutku dostupna na internetskoj stranici HLK-a.

Ako pristajete na sudjelovanje u EU PROJEKTU, pritisnite gumb Prihvaćam u nastavku.